Svetovanje

Nova dognanja o vplivu kemikalij na zdravje ljudi in okolja omogočajo razvoj manj nevarnih pripravkov za čiščenje in dezinfekcijo. Vzporedno se spreminjajo in prilagajajo tudi postopki pri njihovi praktični uporabi.
Učinek delovanja čistil je medsebojno odvisen od štirih dejavnikov, to so:

 • koncentracija čistila,
 • temperatura delovne raztopine,
 • časa delovanja in
 • mehanike.

Poznavanje medsebojnih vplivov za vsako čistilo nam omogoča prilagoditi optimalne postopke za vsakega uporabnika posebej. Tako izdelanim postopkom rečemo plani čiščenja in so lahko tudi osnova za HACCP.
Izdelavo planov čiščenja in dezinfekcije ter svetovanje za naše porabnike čistil lahko razdelimo na dve večji skupini:

ŽIVINOREJA
Reja živali 

 • vzdrževanje higienskih razmer dosežemo z rednim čiščenjem in dezinfekcijo hleva ter okolice
 • higiena parkljev in ležišča
 • Higiena molzne opreme in vimena 
 • pri povišanem številu mikroorganizmov v mleku svetujemo in izvajamo postopke čiščenja in dezinfekcije, kontrolo koncentracije in temperature čistila, trdoto vode, stanje sesnih gum in mlečnih cevi, kontrola biofilma na molzni opremi… 
 • pri povišanem številu somatskih celic v mleku svetujemo in izvajamo postopke higiene vimena, kontrolo sesnih gum, vakuuma pri molži, ugotavljanje suma na subklinčne (prikrite) mastitise…


ŽIVILSKA INDUSTRIJA

Mesno predelovalni obrati 

 • izdelava planov čiščenja in dezinfekcije za čiščenje s peno
 • projektiranje in dobava in servisiranje opreme za čiščenje s peno
 • mesečna kontrola in nastavitev delovnih koncentracij čistil
 • seznanjanje uporabnikov z novimi proizvodi/ tehnologijami čiščenja
 • optimiranje delovanja industrijskih čistilnih naprav
 • seznanjanje uporabnikov za varno delo z nevarnimi kemikalijami


Mlekarska industrija/Industrija napitkov

 • izdelava planov čiščenja in dezinfekcije za čiščenje s peno
 • izdelava planov za CIP čiščenja in dezinfekcije
 • programiranje, dobava ter servisiranje krmilne in dozirne tehnike za avtomatsko vzdrževanje koncentracij CIP čistil
 • projektiranje, dobava in servisiranje opreme za čiščenje s peno
 • mesečna kontrola in nastavitev delovnih koncentracij čistil
 • seznanjanje uporabnikov z novimi proizvodi/tehnologijami čiščenja
 • optimiranje delovanja industrijskih čistilnih naprav
 • seznanjanje uporabnikov za varno delo z nevarnimi kemikalijami